Pelletspannor och pelletskaminer

Pelletsbrist


Vedinsats för nödeldning

Insatsen är avsedd för pelletspannor, i första hand Combifire 1 och 2 från Mescoli.

Den är tänkt att användas endast i begränsad omfattning i en nödsituation där den vanliga pelletseldningen inte fungerar.

Monteras på fem minuter! Pris: 2875 kr inkl moms

» Se instruktion för vedinsatsMescoli Combifire 3

Renodlad pelletspanna med extremt hög verkningsgrad på 95%. Kan utrustas med Mescolis egna brännare på 20, 34 eller 45 kW. Styrsystemet är flexibelt och kan även anpassas till brännare av andra fabrikat.

Combifire 3 är i första hand tänkt att eldas mot ackumulatortank men det det finns även en variant med värmeväxlingsslinga för varmvattenproduktion.

I en riktig pelletspanna som denna finns ett rejält tilltaget askutrymme som gör behovet av skötsel och underhåll minimalt. Lägg där till möjligheterna till automatisk rengöring av både tuber och brännare som finns som tillval så har du en panna som sköter sig själv stora delar av eldningssäsongen.

Det finns också möjlighet att koppla upp pannan mot WI-FI för att både övervaka och styra från telefon eller dator.

» Se broschyr här

Priser Combifire 3 inkl. moms:

PB 27 utan brännare72 794 kr
PB 27 med brännare 20/34 kW inkl. skruv105 741 kr
PB 34 utan brännare78 700 kr
PB 34 med brännare 20/34 kW inkl. skruv111 644 kr
PB 45 utan brännare84 164 kr
PB 45 med brännare 45 kW inkl. skruv127 313 kr
PB 27 ACSOL med VV-slingaUtgått
PB 27 ACSOL med VV-slinga, med brännare 20/34 kW inkl. skruvUtgått
 
Förråd 200 liter8 325 kr
Förråd 400 liter9 925 krPelletsbrännare

Passar till Combifire 3 och Mescolis vedpannor. Priser inkl. moms.

Pelletsbrännare 20/34 kW inkl skruv 1,36 m 32 944 kr
Pelletsbrännare 20/34 kW exkl. skruv 28 219 kr
Pelletsbrännare 45 kW inkl skruv 1,36 m 43 149 kr
Pelletsbrännare 45 kW exkl. skruv 36 914 kr


Nya Mescoli Kompakta 3

Kompaktapannan är en nyutvecklad enhetspanna som är färdig att ansluta till husets befintliga värmesystem.

Cirkulationspump och expansionskärl är förinstallerat. Den kräver minimalt med utrymme med en bredd på endast 69 cm och kan placeras i vilket rum som helst med tillgång till lämplig skorsten och värmetåliga ytor. Det inbyggda pelletsförrådet rymmer hela 115 liter pellets.

Vill man utöka det finns det extraförråd om 125 liter att köpa till. Brännaren är självrengörande och tillsammans borgar detta för minimalt med skötsel och underhåll. Kompaktan klarar sig i veckor utan mer tillsyn än att fylla på pellets.

Det finns givetvis möjlighet att styra och övervaka pannan i telefonen via WiFi.

» Se broschyr här

Priser Kompakta 3 inkl. moms:

KTB 18 med 115 l förråd89 743 kr
KTB 24 med 115 l förråd94 680 kr
KTB 28 med 115 l förråd98 930 kr

Agronola Energi AB

Kontor: 0511-293 44, info@agronola.se

Lars Åbom
070-370 93 88
lars@agronola.se

Lundby Storegården
532 93 AXVALL


Andreas Selmosson
073-313 51 95
andreas@agronola.se